מסלול אלמנטרי (כללי)

המיועד להיות סוכן ביטוח, משווק או יועץ פנסיוני חייב להגדיר עבור עצמו ועבור הסביבה את המשמעות הייחודית של המקצוע להיות סוכן ביטוח, משווק או יועץ פנסיוני פירושו השקעה מתמדת של זמן, לימוד ומשאבים, אמון עמוק בשליחות החברתית שבמקצוע.

כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי או סוכן ביטוח ימי או סוכן ביטוח פנסיוני או משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני, מחייב המפקח את המועמדים לעבור בהצלחה שלושה שלבים של הכשרה מקצועית:

  1. 1. בחינות היסוד (יסודות ודיני ביטוח, כללכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון).
  2. 2. התמחות רלוונטית לענף הביטוח הנבחר
  3. 3. בחינות גמר (רכוש ותאונות)

מומלץ לעבור את שלב ב' ו-ג' במקביל על מנת לקצר את התהליך.

הבחינות הנ"ל נערכות ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך.

אסתר קאלו

נילי כספי

פרופ' זיו רייך

ליאור סלים

גיל לאופר

יאיר פרומן

יורם לביאנט

אסי מור

אבי שטרן