מסלול ביטוח ימי ואווירי

המיועד להיות סוכן ביטוח, משווק או יועץ פנסיוני חייב להגדיר עבור עצמו ועבור הסביבה את המשמעות הייחודית של המקצוע להיות סוכן ביטוח, משווק או יועץ פנסיוני פירושו השקעה מתמדת של זמן, לימוד ומשאבים, אמון עמוק בשליחות החברתית שבמקצוע.

כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי או סוכן ביטוח ימי או סוכן ביטוח פנסיוני או משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני, מחייב המפקח את המועמדים לעבור בהצלחה שלושה שלבים של הכשרה מקצועית:

  1. 1. בחינות היסוד (יסודות ודיני ביטוח, כללכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון).
  2. 2. התמחות 60 שעות שבועיות במהלך 6 חודשים.
  3. 3. בחינת גמר ביטוח ימי.

מומלץ לעבור את שלב ב' ו-ג' במקביל על מנת לקצר את התהליך.

הבחינות הנ"ל נערכות ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך.

אבי בן-חורין

אסתר קאלו