תכנון פרישה (ת"א)- לאור ההצלחה נפתח מחזור נוסף! 21.10.20

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
21.10.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 10 50 הורד
28.10.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 9 הורד
04.11.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 8 הורד
11.11.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 7 הורד
18.11.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 6 הורד
25.11.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 5 הורד
02.12.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 4 הורד
09.12.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 3 הורד
16.12.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 2 הורד
23.12.2020 14:00-10:00 המכללה לפיננסים וביטוח – כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 1 הורד