שמאי רכוש, חקלאות וסוקרי סיכונים והגנות – במתכונת ZOOM

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
19.01.2021 18:00-14:00 ZOOM 15 75 הורד