שמאי רכוש, חקלאות וסוקרי סיכונים והגנות 12.10.20

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
12.10.2020 13:30-10:30 המכללה לפיננסים וביטוח - כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א 15 הורד