קורס יסודות ודיני ביטוח לבחינת המפקח על הביטוח

קורס הכשרה מבית לשכת סוכני ביטוח, המיועד להכנה לבחינת המפקח על הביטוח והמהווה את אחד מקורסי הבסיס (שלב א') במהלך ההכשרה לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי(אלמנטרי), יועץ/משווק פנסיוני וכן גם במקצועות יועץ /מנהל השקעות.

 

אין צורך בידע מוקדם!

 

אורך הקורס: 70 שעות אקדמיות.

 

 

אסתר קאלו

אסתר קאלו

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
05.03.2019 בוקר תל אביב 16 70 11.07.2019 הורד
05.03.2019 אחה''צ תל אביב 16 70 11.07.2019 הורד
04.03.2019 אחה''צ חיפה 16 70 11.07.2019 הורד

הנושאים העיקריים:

יסודות הביטוח:סיכון וביטוח, היסטוריה של הביטוח. מושגי יסוד: חובת גילוי, זיקת ביטוח, שפוי תחלוף, ביטוח כפל, הסיבה הקרובה, ביטוח חסר, השתתפות עצמית, סף פיצוי, ערך כינון.גבול אחריות, סכום ביטוח, השבת סכום ביטוח לקדמותו, ענפי הביטוח השונים, חיתום, פרמיה

דיני ביטוח: חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), עיסקת ביטוח כהתקשרות חוזית, המו"מ לכריתת חוזה הביטוח.סוכן הביטוח, מעמדו וזכויותיו.

הביטוח הלאומי: זקנה, שאירים, נפגעי עבודה , נכות.

מס הכנסה בביטוח פנסיוני: שכיר, עצמאי, נישום, הכנסת עבודה, הכנסה מזכה, מדרגות מס,
סעיפים 45א ו- 47, תגמולים, קצבה. מיסוי ברווחים בקופות גמל "חוק רבינוביץ"