קורס ניתוח ניירות ערך (מקצועית א') – בחינת גמר

-קורס הכשרה מבית לשכת סוכני ביטוח המיועד להכנה לבחינת הרשות לניירות ערך והמהווה את אחד מקורסי הגמר במהלך ההכשרה לקבלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ,

 יועץ/משווק פנסיוני 

 

-הבחינה מותנת במעבר ארבעת בחינות הבסיס(שלב א') :יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון 

 

אורך הקורס: כ-120 שעות אקדמיות.

 

ניסן סרויה

ניסן סרויה

קצת עליי: מרצה בקורס השקעות בשוק ההון למתחילים ומתקדמים, ובקורס מקצועית א', הכנה לבחינת הרשות לניירות ערך להוצאת רישיון יעוץ השקעות, ניהול תיקים ורישיון פנסיוני. ניסן מתמחה ביסודות המסחר ואסרטגיות השקעה בניירות ערך. לניסן רשיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
18.08.2019 אחה"צ תל אביב 28 140 09.12.2019 הורד
03.07.2019 אחה"צ חיפה 28 140 09.12.2019 הורד

הנושאים העיקריים:

השקעה וחיסכון – מושגי יסוד במימון: תשואה ושיעור תשואה על פני זמן, תשואה חסרת סיכון ופרמיית סיכון. חישובי תשואה, מושגי ריבית, ריבית דריבית ע"ע, ע"נ, ענ"נ שת"פ,תשואה ממוצעת. תשואה ריאלית/נומינלית.
הכרת הנכסים הפיננסים, מושגי יסוד שוק ההון: יסודות החשבונאות הכרת מאזן ודוח רווח הפסד. מניות, אג"ח כתבי אופציה , אופציות וחוזים עתידיים.
אפיוני אג"ח: אג"ח תלוש אפס אג"ח ריבית קבועה, ריבית משתנה,שקליות ,צמודות, פדיון אג"ח בתנאים שונים,בטחונות עבור אג"ח. מק"מ ,שחר,גילון, כפיר, גלבוע, גליל, , אג"ח קונצרניות חזרה ותרגול חישובי תשואה. דירוג סיכון (שיטת הרייטינג), חישובי מח"מ.
המוסדות הפעילים בשוק ההון,רשויות הפיקוח וניהול שוק ההון: מבנה  שוק הכספים ושוק ההון בנקים מסחריים חתמים,חברות השקעה גופים  מוסדיים,חברות, משקיעים פרטים. הבורסה לני"ע,רשות ני"ע ,משרד אוצר,בנק ישראל. הנפקת ני"ע השוק הראשוני והמשני,סיווג הנפקות,לני"ע השונים.
אופציות וחוזים עתידיים: תכונות אופציות ,וחוזים עתידיים אסטרטגיות יסוד סטטיות לתנאי שוק שונים,
אסטרטגיות מורכבות חלק א גבולות מחירי אופציות, המודל הנאיבי חוזה סינטטי, נוסחת P.C.P. אסטרטגיות מרכבות חלק ב', מערכת הביטחונות של הבורסה. , המודל הבינומי, מודל black end scholes, רגישות מחיר האופציה לשינוי בפרמטרים, דלתא, גמא,וגא ,תיטא. אסטרטגיות דינאמיות,מרווח זמן, אסטרטגית דלתא נוטרל (אפס), חישוב שינוי ערך תיק דינאמי.
תמחור אג"ח: ערך מתואם, ניכיון, פרמיה תשואה לפדיון/תשואת החזקה,מקדם תשואה הגורמים העיקרים המשפעים על תשואות אג"ח. גורם המנוף,השפעות מדד המחרים לצרכן,שינוי ריבית, שינוי בשערי חליפין.
תיאום שערים: גורמים המשפעים על שווי ני"ע דיבידנד , ריבית, מניות הטבה,הנפקת זכויות,חבילה בהנפקה.
הערכת שווי חברות: הערכת מחירי ני"ע ושווי חברות .,ערך נכסי,שווי שוק,מכפיל רווח,מדדי סיכון.
הכרת מכשירי השקעה: קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, מוצרים מובנים, תעודות סל.
שיעור המיסוי על הנכסים הפיננסיים, אג"ח, מניות, אופציות, דיבידנדים, קרנות נאמנות, השקעות בחו"ל.
המסחר בבורסה בישראל: שעטת מסחר, שעות פעילות, סוגי פקודות, מכירות בחסר, מידת הסחירות בשוק ההון. גידור סיכונים, אופציות שקל/דולר, עסקאות SWAP, הערכת כתבי אופציות.