קורס סטטיסטיקה ומימון לבחינת הרשות לנ"ע

קורס הכשרה מבית לשכת סוכני ביטוח , שמיועד להכנה לבחינה של הרשות לניירות ערך, המהווה את אחד מקורסי הבסיס (שלב א') במהלך ההכשרה לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי(אלמנטרי), יועץ/משווק פנסיוני וכן גם במקצועות יועץ /מנהל השקעות.

 

פטור מבחינה זו יינתן לבעלי תואר בכלכלה, מנהל עסקים , חשבונאות

(הפטור יינתן לאחר מילוי טופס בקשה לפטור פ001 באתר של הרשות לניירות ערך ואישורה).

 

אין צורך בידע מוקדם!

 

אורך הקורס: 85 שעות אקדמיות.

 

יאיר פרומן

יאיר פרומן

קצת עליי: מרצה במכללה, בוגר תואר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן. בוגר מסלול עתודה אקדמאית של חיל האוויר. בעלים של משרד חשבות ופיננסים משנת 2015 עוסק בהשקעות נדל"ן (פרטיות וקבוצתיות) משנת 2006 דירקטור במספר ארגונים חברתיים. מרצה בתחום מימון ,נדל"ן, והחשבונאות במוסדות ללימודים מתקדמים.  

ליאור סלים

ליאור סלים

קצת עליי: מרצה ומתרגל במספר מוסדות לימוד בעל ניסיון רב בהוראת קבוצות ויחידים מורה לכלכלה- יסודות הכלכלה, מבוא לכלכלה א', מבוא לכלכלה ב' מימון, מיקרו, מבחן הרשות לניירות ער, מקצועית א' מקצועית ב' שוק ההון, תורת ההשקעות. ניסיון רב בהכנה לבחינות של מאות סטודנטים בקבוצות ואופן פרטי לבחינות באקדמיה ולבחינות הרשות לניירות ערך.

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
07.07.2019 אחה"צ תל אביב 20 85 11.11.2019 הורד
07.07.2019 אחה''צ חיפה 20 85 11.11.2019 הורד

יהנושאים העיקריים – מימון
– חישובי ריבית פשוטה, ריבית מראש, תשלומים(לוח סילוקין פשוט), חישובי ריבית דה ריבית.
– חישובי ריבית דה ריבית, השוואה בין ריבית פשוטה לריבית דה ריבית, השוואה בין תזרימי מזומנים
המתקבלים בתקופות זמן שונות –היוון. היוון של סידרת תשלומים.
– המשך היוון של סידרת תקבולים, ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית , ריבית ריאלית מול ריבית נומינלית,
משוואת פישר והכרת מושג הארביטראז'.
– בדיקת השקעות, שיטת הענ"נ והשת"פ. הערכת אג"ח. קריטריון תוחלת שונות. מבחני דומיננטיות סטטיסטיות.
– סוגי משקיעים, פונקצית התועלת. בדיקת השקעות לפי עקרון תועלת התוחלת, ולפי עיקרון תוחלת התועלת.
– הגדרת שוק יעל. בנית תיק המכיל 2 נכסים  מסוכנים.
– בנית תיק השוק, מודל ה-CML, מודל לתמחור נכסים מסוכנים- CAPM.
הנושאים העיקריים – סטטיסטיקה
מבוא, כללי הסיגמא: מושגים בדגימה סטטיסטית. התפלגות שכיחויות ותיאור גרפי שלהן.
סטטיסטיקה תיאורית: תוחלת/ממוצע ושונות של משתנה אקראי סטטיסטי – בדיד ורציף. מדדי מיקום ופיזור.  סטיית תקן. רבעונים.  משתנה אקראי בינומי – ניסוי, תוחלת ושנות.
טרנס' ליניארית, התפלגות נורמאלית: מציאת ממוצע וסטיית תקן במחשבון. טרנספורמציה ליניארית של משתנה
הסתברות נורמאלית ומותנית: חוקי בייס ונוסחת הסתברות שלמה, הסתברות מותנית,
פילוג נורמאלי, פילוג נורמאלי סטנדרטי, פילוג נורמאלי – הסקת מסקנות מתוך מדגם,  רווח בר סמך ואמדן לתוחלת
משתנה מקרי, מ"מ בינומי, טרנס' ליניארית של מ"מ: קשר ליניארי בין 2 משתנים, קוואריאנס (שונות משותפת)  ומקדם מתאם, הבנת המודל של רגרסיה פשוטה, ניבוי באמצעות רגרסיה.
רגרסיה ליניארית: מציאת פרמטרי רגרסיה במחשבון. מקדם המתאם כמסביר של חלק מהשונות במדגם.
סטיית תקן. רבעונים.  משתנה אקראי בינומי – ניסוי, תוחלת ושנות.