קורס סטטיסטיקה ומימון לבחינת הרשות לנ"ע

קורס הכשרה מבית לשכת סוכני ביטוח , שמיועד להכנה לבחינה של הרשות לניירות ערך, המהווה את אחד מקורסי הבסיס (שלב א') במהלך ההכשרה לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי(אלמנטרי), יועץ/משווק פנסיוני וכן גם במקצועות יועץ /מנהל השקעות.

 

פטור מבחינה זו יינתן לבעלי תואר בכלכלה, מנהל עסקים , חשבונאות

(הפטור יינתן לאחר מילוי טופס בקשה לפטור פ001 באתר של הרשות לניירות ערך ואישורה).

 

אין צורך בידע מוקדם!

 

אורך הקורס: 85 שעות אקדמיות.

 

אבי שטרן

אבי שטרן

אבי הינו מנהל תחום פיננסיים הוא אחראי על איכות התכנים והמרצים ומפתח מערכי הדרכה חדשניים. אבי מרצה בקורסי הכנה לבחינות הרשות לני"ע בכלכלה מזה 7 שנים במוסדות אקדמיים שונים, באונ׳ ת״א והאקדמית ת״א. אבי פירסם 2 ספרי לימוד – מיקרו כלכלה ומאקרו כלכלה ומייסד אתר אינטרנט ללימוד כלכלה בסרטוני אנימציה. יש מתכון – תפעולו על פיו

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
10.01.2019 אחה"צ תל אביב 20 85 הורד
13.01.2019 אחה''צ חיפה 20 85 הורד

יהנושאים העיקריים – מימון
– חישובי ריבית פשוטה, ריבית מראש, תשלומים(לוח סילוקין פשוט), חישובי ריבית דה ריבית.
– חישובי ריבית דה ריבית, השוואה בין ריבית פשוטה לריבית דה ריבית, השוואה בין תזרימי מזומנים
המתקבלים בתקופות זמן שונות –היוון. היוון של סידרת תשלומים.
– המשך היוון של סידרת תקבולים, ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית , ריבית ריאלית מול ריבית נומינלית,
משוואת פישר והכרת מושג הארביטראז'.
– בדיקת השקעות, שיטת הענ"נ והשת"פ. הערכת אג"ח. קריטריון תוחלת שונות. מבחני דומיננטיות סטטיסטיות.
– סוגי משקיעים, פונקצית התועלת. בדיקת השקעות לפי עקרון תועלת התוחלת, ולפי עיקרון תוחלת התועלת.
– הגדרת שוק יעל. בנית תיק המכיל 2 נכסים  מסוכנים.
– בנית תיק השוק, מודל ה-CML, מודל לתמחור נכסים מסוכנים- CAPM.
הנושאים העיקריים – סטטיסטיקה
מבוא, כללי הסיגמא: מושגים בדגימה סטטיסטית. התפלגות שכיחויות ותיאור גרפי שלהן.
סטטיסטיקה תיאורית: תוחלת/ממוצע ושונות של משתנה אקראי סטטיסטי – בדיד ורציף. מדדי מיקום ופיזור.  סטיית תקן. רבעונים.  משתנה אקראי בינומי – ניסוי, תוחלת ושנות.
טרנס' ליניארית, התפלגות נורמאלית: מציאת ממוצע וסטיית תקן במחשבון. טרנספורמציה ליניארית של משתנה
הסתברות נורמאלית ומותנית: חוקי בייס ונוסחת הסתברות שלמה, הסתברות מותנית,
פילוג נורמאלי, פילוג נורמאלי סטנדרטי, פילוג נורמאלי – הסקת מסקנות מתוך מדגם,  רווח בר סמך ואמדן לתוחלת
משתנה מקרי, מ"מ בינומי, טרנס' ליניארית של מ"מ: קשר ליניארי בין 2 משתנים, קוואריאנס (שונות משותפת)  ומקדם מתאם, הבנת המודל של רגרסיה פשוטה, ניבוי באמצעות רגרסיה.
רגרסיה ליניארית: מציאת פרמטרי רגרסיה במחשבון. מקדם המתאם כמסביר של חלק מהשונות במדגם.
סטיית תקן. רבעונים.  משתנה אקראי בינומי – ניסוי, תוחלת ושנות.