קורס חשבונאות לבחינת הרשות לנ"ע

קורס הכשרה מבית לשכת סוכני ביטוח, שמיועד להכנה לבחינת הרשות לניירות ערך המהווה את אחד מקורסי הבסיס (שלב א') במהלך ההכשרה לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי(אלמנטרי), יועץ/משווק פנסיוני וכן גם במקצועות יועץ /מנהל השקעות.

 

פטור מבחינה זו יינתן לבעלי תואר בכלכלה, מנהל עסקים , חשבונאות (הפטור יינתן לאחר מילוי טופס בקשה לפטור פ001 באתר של הרשות לניירות ערך ואישורה).

 

אין צורך בידע מוקדם!

 

אורך הקורס: 85 שעות אקדמיות.

 

אסי מור

אסי מור

קצת עליי: אסי מור, רו"ח, מרצה בכיר ומבוקש למקצועות החשבונאות. המלמד במכללה. אני מלמד היום כל יום, כל היום, סטודנטים שזקוקים לעזרה רק במקצועות החשבונאות. כיום אני עם ניסיון של מעל 5 שנים בהוראה פרטית ובקבוצות של אלפי סטודנטים ממגוון מוסדות אקדמיים, לתואר ראשון ושני. אני מאמין: אין סטודנט לא טוב, יש סטודנט שלא מתרגל!  

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
01.07.2019 אחה''צ תל אביב 20 85 07.11.2019 הורד
02.07.2019 אחה''צ חיפה 20 85 07.11.2019 הורד

 הנושאים העיקריים:

מבוא לחשבונאות – הנחות ועקרונות: מבנה הדו"חות הכספיים – מאזן, מבנה הדו"חות כספיים – רווח והפסד, מבנה הדו"חות הכספיים – דו"ח על שינויים בהון עצמי, מבנה הדו"חות הכספיים – דו"ח על תזרימי מזומנים, מבנה הדו"חות הכספיים – דו"ח דירקטורים על מצב עניני התאגיד.

כללי חשבונאות מקובלים: רכוש שוטף – מזומנים, השקעות לזמן קצר, ,לקוחות, חייבים ויתרות חוב,
רכוש שוטף – מלאי, השקעות קבע, רכוש קבוע,  רכוש אחר והוצאות נדחות, התחייבויות שוטפות, התחייבויות לזמן ארוך – עתודות, התחייבויות לזמן ארוך – הלוואות, אג"ח ואג"ח להמרה, התחייבויות תלויות, קבוצת ההון העצמי.

דו"חות כספיים: דו"חות כספיים מותאמים, דו"חות מאוחדים, אירועים לאחר תאריך מאזן, רווח למניה
דו"חות לתקופת ביניים, ניתוח דו"חות כספיים.