קורס גמר פנסיוני -בחינת גמר המפקח על הביטוח

-קורס הכשרה מבית לשכת סוכני ביטוח ,המיועד להכנה לבחינת המפקח על הביטוח והמהווה את אחד מקורסי הגמר במהלך ההכשרה לקבלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ,יועץ/משווק פנסיוני .

 

-הבחינה מותנת במעבר ארבעת בחינות הבסיס(שלב א') :יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון 

 

אורך הקורס: 70 שעות אקדמיות.

לאתר התרגול לחץ/י כאן 

 

יורם לביאנט

יורם לביאנט

קצת עליי: יורם לביאנט עוסק בהדרכה כלכלית ופנסיונית, מוסמך במנהל עסקים מרוטרדם סקול אוף מנג'מנט ובוגר אוניברסיטת חיפה במתמטיקה ומדעי המחשב. כותב בלוג על כלכלה משפחתית באתר "עתידות" ובמגזינים שונים ומרצה בתחום. מאמין שניהול הכסף האישי הוא ניהול של החיים שלנו ושאין מי שלא יכול

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
20.08.2019 אחה"צ תל אביב 20 100 24.12.2019 הורד
18.08.2019 אחה"צ חיפה 20 100 24.12.2019 הורד

מבוא לביטוח חיים – תכניות יסוד: ריסק, מעורב זפ"ק, כל החיים. גמלא א', ב', ג', ד'.
תכניות "עדיף" פרט: הרקע, ההבדל מתכניות קלאסיות, שינוי היחסים, ערכי פדיון, תכניות הקצבה 28-72, תכנית "עדיף 2001" והחידושים שבהן (התעריפים בקצבה וכד').
נספחים והרחבות: ריסק כנספח (להוסיף "רמה"), מוות מתאונה, נכות מתאונה, גילוי מחלות קשות, אובדן כושר עבודה (כולל חלקי), הרחבה לנכות מלאה ומוחלטת, כיסויים מיוחדים בביטוח אובדן כושר עבודה.
הצמדה בביטוח חיים ופוליסות משתתפות ברווחים: הצמדה 1/2 שנתית, הצמדה חודשית, הצמדה 1/2 שנתית מתואמת למדד החודשי, (הצמדה חודשית של 35% מהפרמיה) השינוי מ- 1982 (חוק חוזה הביטוח), השינוי מ- 1983 (תוספת שני מדדים לגביית הפרמיה), עקרונות הפוליסה המשתתפת ברווחים (הצמדת הפרמיה והסיכונים, מבנה ההשקעה תשואת האיזון, תוספת בונוס/מאלוס בפוליסות קלאסיות, מה הנוהג בפוליסות מסולקות, במקרה אובדן כושר עבודה, בגמלאות וכו').
תנאי הפוליסה: תנאי הפוליסה והוראות חוק חוזה הביטוח, הצעה והפוליסה.
מס הכנסה ומערכות פנסיוניות: הסבר מונחים וניתוח סעיף 47 לפקודת מס הכנסה, התכניות המאושרות, הבדל בין תכניות הוניות וקיצבה, כללי משיכה מקופות גמל לקצבה והוניות, הוראות תיקון מס' 3 בדבר הפקדת רובד ראשון לקיצבה, סעיף 45, התיקון בחוק בדבר מיסוי רווחים בשוק ההון מיום 1.01.2003.
ביטוח מנהלים:

ביטוחי בריאות והסיעוד: הרקע והצורך, חוק הבריאות הממלכתי והשב"נים, סוגי פוליסות הבריאות (מימון ניתוחים מסוימים, כל הניתוחים, משלימים לשב"נים), שיפוי ופיצוי. הסברים על חוזרי המפקח בנושאי ביטוחי בריאות (הגדרת פרוצדורות ומחלות קשות), אופי הסיכוי הסיעודי, הגדרת הצורך הסיעודי (פעולות היום-יום, תשישות נפש), פוליסות בפרמיה קבועה ופרמיה משתנה, ערכי סילוק, פיצוי מול שיפוי, המשמעות וההשוואה להוראות חוק הסיעוד ופרקי הסיעוד בביטוחים משלימים של קופות החולים. ביטוחי סיעוד קולקטיביים והוראות המפקח.

דיני עבודה: חוק פיצויי פיטורין, חוק הגנת השכר, חוק הסכמים קיבוציים, חוק ימי מחלה.

חוקי בכר, חוזרים והוראות המפקח: רישוי סוכנים ויועצים, חוזרים שונים של המפקח על הביטוח בנושאים שלא נידונו (הלוואות לסוכנים, התקשורת בין סוכן לחברה וכו').

ביטוח מנהלים: סעיף 17 (5) לפקודה ותקנה 19 לתקנות קופות גמל – משמעות "התקציב" לביטוח פנסיוני. יישום התקציב לרכישת התכנית. החיוב במס על תגמולי המעסיק, ביטוח לאובדן כושר עבודה מתוך/מחוץ

לתגמולים – סעיף 32 (14). חלוקה בין פיצויים ותגמולים, תכניות בכספי תגמולים/פיצויים בלבד, טבלת ערכי פדיון מיוחדים למקרה עזיבה ומשמעותה, מגבלה לסיכונים מתוך ההפקדות, הגדלות שכר, הפקדות חד פעמיות והוראות להשלמת חוב ותק/פער בחשבון פיצויים. מטרות ביטוח במערכות הפנסיה. משיכת כספי תגמולים מתכניות הוניות, השינויים בכללים למשיכה מתכניות הקצבה מ- 1.04.1997, חוק ההסדרים לשנת 2000, איסור המשיכה מתכניות הוניות עד גיל 60 ואפשרות למשיכת תגמולים בגיל 60 ללא עזיבה, מיסוי פיצויים (כולל הפטור במקרה חיים, במקרה מוות, מקסימום במקרה מוות), יעוד לקצבה, רצף  מעסיקים   /פיצויים/זכויות, פריסת מס.
הוראות סעיף 32 (9), מהם חברים בעלי שליטה בחברת מעטים, אופציות לביטוח, בחירת תכנית אופטימלית.
זכאות ללא תנאי, יחוס הוצאות, מיסוי, קצבאות ופטורים, נוסחת השילוב. השלמות וחזרה.

פנסיה במדינת ישראל: הבדלים בין קרן פנסיה לאלטרנטיבות סוציאליות אחרות, ראשית הפנסיות במדינת ישראל. פנסיה מקיפה, פנסית יסוד, כללי הפנסיה הותיקה (קרן זכויות), הגרעון האקטוארי. הסדר הקרנות מ- 10.2003 וצעדים שננקטו (כולל שינוי גיל הפרישה, הוראות התקנות האחיד. איזון אקטוארי, השינוי מקרן זכויות לקרן תשואה, קרנות מקיפות, תנאים כלליים, קרנות כלליות. תקופת ביניים – הסדר 1995. הסדרי רציפות ומעבר. פנסיה תקציבית והוראותיה, קופות הגמל הבנקאיות.

הביטוח הלאומי: חובת הביטוח, תקרת השכר לצורך חוק הביטוח הלאומי, "קצבאות היסוד", זקנה, שארים ונכות כללית. מניעת כפל קצבאות, פרק נפגעי עבודה – דמי פגיע יומיים, תקופת התשלום, קצבת נכות מעבודה, קצבת תלויים. ביטוח תאונות, זכויות עובדים במקרה של הפשטת רגל של המעביד.

ביטוח תאונות אישיות ונסיעות לחו"ל:  ביטוח תאונות אישיות וביטוח נסיעות לחו"ל.