חיתום פנסיוני

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
05.06.2019 16:30-20:30 המסגר 42 תל אביב 62 5 הורד