השתלמות גביית שכר טרחה

 

 

כיתת אומן-מבוא לעולם הביטוח ההכנסות העתידי

הסדנא המבוקשת ביותר בענף הביטוח.

בעולם הביטוח בישראל, איומי רגולציה מאיימים על הכנסות הסוכן המסורתיות מעמלות בלבד.

חובה עלינו לעודד את הגביה ממבוטחים כנגד מתן וערך.

 

דורון הורנפלד

דורון הורנפלד

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
21.05.2018 10:30-14:30 במכללה במסגר תל אביב 2 4 הורד
23.05.2018 10:30-14:30 בלשכה בחיפה 2 4 הורד

 

 

כיתת אומן-מבוא לעולם הביטוח ההכנסות העתידי

הסדנא המבוקשת ביותר בענף הביטוח.

בעולם הביטוח בישראל, איומי רגולציה מאיימים על הכנסות הסוכן המסורתיות מעמלות בלבד.

חובה עלינו לעודד את הגביה ממבוטחים כנגד מתן וערך.