תנאי קבלה

                                           תנאי קבלה 

1. במגמה להכשרת סוכני ביטוח , משווקים ויועצים פנסיוניים לקורסי הכשרה לבחינות ביסודות יתקבלו מועמדים ללא נסיון או  ותק בענף הביטוח .

 לימודים במגמה להכשרת סוכני ביטוח, משווקים ויועצים פנסיוניים דורשים גישה חופשית לאינטרנט.

2. במגמה להכשרת סוכני ביטוח, משווקים ויועצים פנסיוניים לקורסי הכשרה לבחינות גמר יתקבלו מועמדים שעברו בהצלחה  את הבחינות ביסודות של המפקח על הביטוח ושל הרשות לניירות ערך או אותם מועמדים שקיבלו פטור מהבחינות .

3. במגמה להכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח לקורסים יתקבלו עובדים או מעוניינים לעבוד בחברות או סוכנויות ביטוח או  במחלקות ביטוח בתאגידים שונים. הקורסים מיועדים לבעלי ניסיון וותק בענף או לאותם מועמדים שאין להם ניסיון וותק בענף הביטוח.

4. להשתלמויות במגמה להעשרה מקצועית יתקבלו סוכני ביטוח או עובדים בענף הביטוח אשר מעוניינים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בנושא הספציפי של ההשתלמות.

5. לקורסים ספציפיים רשאית הנהלת המכללה להוסיף תנאי קבלה נוספים אשר יפורטו בפרסומי הקורס.

6. הנהלת המכללה רשאית לסרב לקבל ללימודים על פי שיקול דעתה גם מועמד אשר עונה לקריטריונים הנ"ל.

7. למועמדים שלא עונים לקריטריונים לקבלה תינתן אפשרות להגיש בקשה לוועדת חריגים.

פתיחת הלימודים מותנית במספר מינימלי של נרשמים