נוהל הגשת ערעור

כמה נקודות שחשוב לדעת:

 • רק תלמיד שניגש לבחינה יכול לערעור.
 • ניתן להגיש בו זמנית ערעור על מספר שאלות.
 • ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום פרסום הציונים.
 • עלות ערעור היא כעלות הבחינה.
 • התשובות לערעור מתקבלות לרוב כחודש לאחר הגשתו. התשובה ניתנת רק למי הגיש את הערעור.
 • במידה והערעור נדחה. הכסף לא יושב ולא ניתן לערער בשנית.
 • במידה והערעור מתקבל, הסוכם ששולם יוחזר והנקודות ינתנו למי  שטעה באותה שאלה.
 • בהצלחה!!!

ובכל זאת איך נגיש הערעור?

אם נכשלת וקיבלת ציון 58 ואתה מתעקש להגיש ערעור,יש להתייעץ עם המרצה בנוגע לשאלות, וכמובן השתדל לדעת מראש מה סימנתם באותם השאלות. 

 • תשלום אגרת ערעור עבור כל בחינה שמעל ציונה יוגש ערעור. התשלום מתבצע באמצעות טופס פ003.2.  טופס "בקשה לערעור" הנמצא תחת "מח 10"  לאחר התשלום יש להכנס לאיזור אישי באתר לשונית "בקשות וטפסים" ובו להזין את תוכן הערעור. 
 • יש ליצור קשר עם מחלקת סוכנים ויועצים לצורך תיאום המועד בו התבצע הערעור.
 • במהלך הערעור יוצגו בפני הנבחן שאלות הבחינה בהן טעה ויהיה עליו לנמק את התשובה אותה סימן בבחינה.
 • הערעור יועבר לבדיקה על ידי גורם מקצועי אשר ימונה על ידי מפקח על הביטוח.
 • תוצאות הערעור ימסרו עד 45 יום מהמועד בו התבצע הערעור.
 • תוצאות הערעור הנם סופיות ולא תאפשר ערעור נוסף על אותה בחינה.
 • את הבקשה לערעור ניתן להגיש עד 30 יום ממועד פרסום תוצאות הבחינה.
 • בהצלחה!!

נוהל הגשת ערעור-בחינות משרד האוצר (בחינות ביסודות הביטוח, גמר פנסיוני, ביטוח רכוש, ביטוח תאונות):

לאחרונה החלה הרשות לניירות ערך בנוהל חדש לפיו ניתן לצאת מהבחינה עם טופס הבחינה. המשמעות היא שכבר בשלב זה אפשר לדעת פחות או יותר מי עבר ומי לא.

מיד עולות השאלות בדבר הגשת ערעור על שאלות בעייתיות. אז בואו נסגור את הפינה הזו.-לא ניתן להגיש ערעור לפני פרסום הציונים והבחינות.

בכל מועד נערכות ראשית הבחינות בכלכלה, חשבונאות, מימון ואתיקה. הפער בין הבחינות הוא כשלושה-ארבעה ימים כאשר מספר הימים לאחר הבחינה באתיקה לרוב מתפרסמות תוצאות הבחינות מספר ימים. "מח 10"  או באמצעות כניסה לאיזור האישי באתר SMS – והנבחנים מקבלים את הציון.

לאחר מכן הרשות לניירות ערך מעלה לאתר שלה את הבחינות יחד עם התשובות הנכונות, על פיה זה השלב שבו אנחנו נכנסים לתמונה.

הבחינה במקצועית א' נערכת כחודש לאחר מכן, כאשר לרוב שבועיים לאחר הבחינה מתפרסמות התוצאות והרשות מעלה את הבחינה לאתר יחד עם התשובות שהיא קיבלה כנכונות. ושוב כאן מגיע החלק שלנו.

 

מה חלקה של המכללה?

המכללה בוחנת  אם יש פער בין התשובות הנכונות כפי שאנחנו רואים אותן לבין התשובות שפרסמה הרשות.
במידה ואכן יש פער כזה, נעלה לאתר המלצה לערעור. הערעור יכול להיות על כך שישנה תשובה נוספת נכונה, או על כך שאין תשובה נכונה בשאלה ועל כן יש לפסול אותה.
המכללה לא תמליץ לערער על שאלה רק לשם הערעור. המכללה תמליץ  אם יש סיכוי סביר שהערעור יתקבל.
כמובן יש לקחת בחשבון שלעתים משרד האוצר-המפקח על הביטוח בוחרת שלא לקבל את הערעורים עליהם המלצנו.

בהצלחה!!!