מהלך הכשרה והיקפי מסלול

 

ביטוח אלמנטרי(כללי)

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון.
 • שלב ב': התמחות 30 שעות שבועיות במשך 6 חודשים.
 • שלב ג':. בחינות גמר: ביטוח רכוש וביטוח תאונות

 


ביטוח פנסיוני (סוכן/יועץ/משווק)

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון.
 • שלב ב': התמחות 30 שעות שבועיות במשך 6 חודשים.
 • שלב ג':. בחינות גמר :גמר פנסיוני וניתוח נ"ע -מקצועית א'.

ביטוח ימי ואווירי

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון.
 • שלב ב': התמחות 30 שעות שבועיות במשך 6 חודשים.
 • שלב ג':. בחינת גמר ביטוח ימי.

 


מנהל השקעות

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון
 • שלב ב': התמחות 9 חודשים
 • שלב ג':. בחינות גמר :ניתוח נ"ע -מקצועית א' וקורס מקצועית ב'

יועץ השקעות

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון
 • שלב ב': התמחות 6 חודשים
 • שלב ג':. בחינת גמר :ניתוח נ"ע -מקצועית א'

 

בכל אחת מההכשרות ניתן ומומלץ לעבור את שלב ב' ו-ג' במקביל על מנת לסיים את ההכשרה בצורה היעילה והמהירה ביותר.

קורס כלכלה לבחינת הרשות לנ"ע

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
10.07.2018 אחה''צ תל אביב 20 90 05.11.2018 הורד
13.07.2018 בוקר חיפה 19 90 05.11.2018 הורד

קורס חשבונאות לבחינת הרשות לנ"ע

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
18.07.2018 אחה''צ תל אביב 20 85 08.11.2018 הורד
16.07.2018 אחה''צ חיפה 20 85 08.11.2018 הורד

קורס סטטיסטיקה ומימון לבחינת הרשות לנ"ע

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
19.07.2018 אחה"צ תל אביב 17 85 12.11.2018 הורד
15.07.2018 אחה''צ חיפה 20 85 12.11.2018 הורד

קורס ניתוח ניירות ערך (מקצועית א') – בחינת גמר

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
24.08.2018 אחה"צ תל אביב 25 120 06.12.2018 הורד