מהלך הכשרה והיקפי מסלול

 

ביטוח אלמנטרי(כללי)

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון.
 • שלב ב': התמחות 30 שעות שבועיות במשך 6 חודשים.
 • שלב ג':. בחינות גמר: ביטוח רכוש וביטוח תאונות

 


ביטוח פנסיוני (סוכן/יועץ/משווק)

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון.
 • שלב ב': התמחות 30 שעות שבועיות במשך 6 חודשים.
 • שלב ג':. בחינות גמר :גמר פנסיוני וניתוח נ"ע -מקצועית א'.

ביטוח ימי ואווירי

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון.
 • שלב ב': התמחות 30 שעות שבועיות במשך 6 חודשים.
 • שלב ג':. בחינת גמר ביטוח ימי.

 


מנהל השקעות

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון
 • שלב ב': התמחות 9 חודשים
 • שלב ג':. בחינות גמר :ניתוח נ"ע -מקצועית א' וקורס מקצועית ב'

יועץ השקעות

 • שלב א'. בחינות היסוד – יסודות ודיני ביטוח, כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון
 • שלב ב': התמחות 6 חודשים
 • שלב ג':. בחינת גמר :ניתוח נ"ע -מקצועית א'

 

בכל אחת מההכשרות ניתן ומומלץ לעבור את שלב ב' ו-ג' במקביל על מנת לסיים את ההכשרה בצורה היעילה והמהירה ביותר.

קורס כלכלה לבחינת הרשות לנ"ע

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
08.01.2018 אחה"צ תל אביב 17 90 01.05.2018 הורד
08.01.2018 בוקר תל אביב 17 90 01.05.2018 הורד
12.01.2018 אחה"צ חיפה 17 90 01.05.2018 הורד

קורס חשבונאות לבחינת הרשות לנ"ע

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
03.01.2018 אחה"צ תל אביב 17 85 08.05.2018 הורד
15.01.2018 אחה"צ חיפה 17 85 08.05.2018 הורד
05.07.2017 אחה"צ תל אביב 17 85 06.11.2018 הורד
06.07.2017 אחה"צ תל אביב 17 85 06.11.2018 הורד
11.07.2017 אחה"צ חיפה 17 85 06.11.2018 הורד
12.07.2017 אחה"צ ירושלים 17 85 06.11.2017 הורד

קורס סטטיסטיקה ומימון לבחינת הרשות לנ"ע

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
06.07.2017 אחה"צ תל אביב 17 85 09.11.2017 הורד
03.08.2017 בוקר תל אביב 17 85 09.11.2017 הורד
23.07.2017 אחהצ חיפה 17 85 09.11.2017 הורד
22.06.2017 בוקר תל אביב 17 85 18.05.2018 הורד
04.01.2018 אחה"צ תל אביב 17 85 01.05.2018 הורד
21.01.2018 אחה"צ חיפה 17 85 05.05.2018 הורד

קורס ניתוח ניירות ערך (מקצועית א') – בחינת גמר

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
23.07.2017 אחה"צ תל אביב 25 120 14.12.2017 הורד
04.08.2017 אחה"צ תל אביב 25 120 14.12.2017 הורד